THÔNG TIN LIÊN HỆ:

TK Hoạt Động Từ Thiện:

  • Ngân hàng: Ngân hàng TMCP Kỹ Thương (Techcombank)
  • Chi nhánh: Techcombank chi nhánh Tp. Hồ Chí Minh
  • Số tài khoản: 19028870048011
  • Tên chủ tài khoản: Phan Thanh Nhàn
  • SWIFT CODE: VTCBVNVX

TK Hoạt Động Phật Sự:

  • Ngân hàng: Ngân hHàng Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank)
  • Chi nhánh: VPBank chi nhánh Tp. Hồ Chí Minh
  • Số tài khoản: 122367077
  • Tên chủ tài khoản: Phan Thanh Nhàn
  • SWIFT CODE: VPBKVNVX