A05 - ĐẠI TẠNG KINH NIKAYA

Kêu gọi: 10 bộ (~30.000.000đ).

Tình trạng: Đang gây quỹ đến ngày 10/12/2019

PHƯƠNG DANH NGƯỜI CÚNG DƯỜNG ẤN TỐNG

+ Quỹ Khuyến Tu 231.0000₫

+ Dương Tấn Hiếu 600.000₫

+ Phan Thủy: 300.000₫

+ Phạm T Dương: 150.000₫

+ Hoàng T Kim Long: 100.000₫

+ Phạm Kim Chi: 3.000.000₫

+ Nhóm Phật tử Cần Thơ: 3.700.000₫

+ Trần Lực: 300.000₫

+ Hồ Xuân Thuận: 50.000₫

+ Thieu Thi Thuy Trang : 500.000₫

+ Dung Nguyen: 500.000₫

+ Lê Hải Yến: 450.000₫

+ Lê Ngọc Lê Ngọc: 300.000₫

+ Holly Bruce: 50$

+ Chuyển khoản ẩn danh: 2.000.000₫

+ Nguyễn Hoàng Tùng: 500.000₫

+ Đỗ Thị Thu: 100.000₫

Tổng cộng đến thời điểm hiện tại: 12.781.000₫ và 50 USD {Còn thiếu ~16.100.000₫}

A04 - PHẬT HỌC PHỔ THÔNG

Kêu gọi: Tùy tâm.

Tình trạng: Hoàn thành được 4tr3 và 250$

PHƯƠNG DANH NGƯỜI CÚNG DƯỜNG ẤN TỐNG

Tổng cộng đến ngày 10/10/2019 là: 4.300.000₫ và 250$

A03 - Kinh Mi Tiên Vấn Đáp

Kêu gọi: 50 quyển để gieo duyên Phật Tử.

Tình trạng: Đã Hoàn Thành

PHƯƠNG DANH NGƯỜI CÚNG DƯỜNG ẤN TỐNG

 • Trích từ Quỹ Khuyến Tu: 130 x 50 = 6.500.000đ

A02 - Việt Nam Phật Giáo Sử Luận

Kêu gọi: 140 quyển để cúng dường tăng ni sinh.

Tình trạng: Đã Hoàn Thành

PHƯƠNG DANH NGƯỜI CÚNG DƯỜNG ẤN TỐNG

1. Ck chiều 25-07: 500k

2. SC. Như Đức: 300k

3. PT. Giác Hỷ Tâm: 150k

4. Từ bi Hà Nội: 150k

5. Fb Diệu Trí: 300k

6. Fb Lãng Tiêu Tuyết: 450k

7. SC. Diệu Quang: 300k

8. Ngo Thanh Huong: 300k

9. Dang Thi Phuong Thanh: 50k

10. Fb Bản Lai Diện Mục: 750k

11. Thầy Nhật Đạo: 5 triệu (trích từ phần thưởng Hội thi diễn giảng)

12. Phật tử Đoan Nhân Diệu: 3 triệu

13. Cô Hương: 500k

14. Chị em Nguyệt – Tuyết: 500k

15. Ck tối 31-07-2019: 750k

16. Một Phật tử: 150k (chuyển khoản)

17. Nhuan Do: 200k

18. Phật tử Diệu Chánh: 1 triệu

19. Huynh Son Lam: 300k

20. Trích quỹ: 500k

21. Sư cô Minh Hiền: 500k

22. Sư cô Đức Tường Trang và Chơn Đức Minh: 700k

23. Sư cô CBT: 3 triệu

24. Minh Tram: 850k

25. Chị Hằng: 300k

26. Diệu Lộc: 300k

27. TKCD ck sáng 07-08: 1 triệu

(Trong số này: Quỹ Gieo Hạt Bồ Đề kêu gọi: 17.500.000đ - Quỹ Khuyến Tu kêu gọi: 4.300.000đ Tổng cộng 21.800.000đ)

A01 - Kinh Diệu Pháp Liên Hoa

Kêu gọi: 100 quyển (3.500.000đ)

Tình Trạng: Đã Hoàn Thành (Vượt 521%)

PHƯƠNG DANH NGƯỜI CÚNG DƯỜNG ẤN TỐNG

 • Thầy Tài Nguyên Thích : 7.000.000đ (200 quyển kinh Diệu Pháp Liên Hoa)
 • Cô Hoa Dieu : 2.250.000đ (bộ kinh A Hàm)
 • Cô Thu Hương Phan: 350.000đ (10 quyển kinh Diệu Pháp Liên Hoa)
 • Binh Luc và Diệu Pháp Liên Hoa: 700.000đ (20 quyển kinh Diệu Pháp Liên Hoa)
 • Cô Ngan Nguyen và nhóm quần áo từ thiện quận 4 Tp.HCM : 1.750.000₫ (50 quyển kinh Diệu Pháp Liên Hoa)
 • Dương Tấn Hiếu: 500.000₫
 • Cô Dung Nguyen, Cô Kim và các Phật tử Hà Nội: 4.500.000đ (2 bộ kinh A Hàm)
 • Cô Nguyễn Mai: 700.000đ (20 quyển kinh Diệu Pháp Liên Hoa)
 • PT Hoa Vien: 500.000đ (ấn tống kinh sách)

---

 • Tổng cộng: 18.250.000₫