MỜI KHÁM BỆNH TỪ THIỆN

Bạn biết tin gì không?

Cổng Thanh Lương mở rộng,

Bác sĩ khám không công, (miễn phí)

Cho cộng đồng quê mình. (Chơn Thành, Bình Phước)

Mười tám tháng tám âm (18-8-2019 AL)

Số được khám năm trăm, (500 suất khám)

Đau mỏi được châm cứu,

Về chùa cũng được tu.

Bà con ơi cho dù

Hôm đó việc lu bu (bận rộn)

Nhớ sắp xếp chữa trị

Mấy khi được miễn phí.

Và nhớ một điều ni

Rủ hàng xóm cùng đi

Cớ chi đi một mình,

Tiếc gì mà lặng thinh.

Phục vụ cho chúng sinh

Là cúng dường chư Phật

Tu học tuy có vất (vất vả)

Nhưng thật tâm: Pháp Hạnh mời!

Nam Mô A Di Đà Phật!

Vu Lan viên mãn

Phật sự Vu Lan vừa mới xong

Ba-lô bước tiếp lại thong dong, (đi học xa)

Vì mình, vì người, vì Phật Pháp,

Sợ gì bão táp, lẫn hố chông?

Tham vui, đắm sướng, kệ người ta

Xuất gia, tu học, việc mình là

Xét soi bản thân còn bao lỗi,

Sửa dần, rốt ráo, mới được thôi.

Học xa nhớ lắm Phật tử ôi!

Đêm ngày sớm trôi, hẹn năm tới

Lại cùng thâu đêm, kho nồi mít,

Lại cùng đọc tụng, quyển Vu Lan.

Nhắc Lễ Vu Lan

Nhớ nhé, hôm nay hai tư rồi, (24/7)

Hai lăm Thanh Lương khai đại lễ (25/7)

Trả Hiếu song thân, báo ân thầy,

Mỗi năm chỉ tổ chức một ngày.

Bao nhiêu tâm huyết, dồn vào đây

Khi xem ca múa nhớ vỗ tay

Chụp hình cảnh đẹp đăng lên phây (Fb)

Dâng Y Sớt Bát, tâm cung kính

Dùng bữa cơm chay, tạo phước nhiều.

Nếu đi một mình, ngại quạnh hiu

Thì mời thêm bạn, tới nhiều nhiều.

GIEO HẠT

Gieo hạt trên mảnh #đất_cằn (cằn cõi)

Sao bằng mảnh đất phẳng bằng phì nhiêu,

Muốn được Hộ Pháp độ siêu,

Tìm thầy tinh tấn, Đạo nhiều mà dâng. (Lễ phẩm tài, vật)

Nhiều thầy không giữ giới chân (chân chính)

Oai nghi - tế hạnh, chẳng bằng nho sinh (người học đạo dân gian)

#Đức đâu sai khiến tánh linh?

Bản thân chả biêt độ mình xong chưa?

Người đủ đức hạnh như mưa,

Từng hạt tưới mát, bốn mùa xanh tươi,

Công quả, từ thiện, vì người

Công phu bái xám không lười một giây.

Đạo Pháp dung nạp từng ngày

Mới là đất tốt, bậc thầy #Sa_Môn

Mỗi câu chú niệm thần hồn

Âm siêu dương thới, lời đồn chẳng sai.

HÀNH XỬ

Cuộc đời chúng ta như #manh_áo

#Cũ của người này #mới người kia

Dẫu mới không vừa, vứt chẳng tiếc

Sờn vai vừa vặn, bỏ đặng đâu?

Kẻ #thừa người #thiếu không đồng nhất,

Dối nịnh đua chen, sự thói đời

Lòng từ khinh dễ nào thương xót

Lúc gặp trái ngang đổ lỗi #Trời

Ngẫm đi tất cả bạn tôi ơi,

Chẳng có gì thật ở trên đời

Lỡ mai ta chết, gì cũng hết

Trừ nghiệp đã gieo, bám đời đời.

VU LAN 2019

Vu Lan lần nữa lại về

Cũng như năm trước Hạnh mời khắp nơi

Mời cô mời bác sang chơi

Ông bà chú thím xin mời đến đây.

Mỗi năm chỉ có mấy ngày

Đại lễ báo hiếu công dày mẹ cha

Đừng xem nhẹ mà lướt qua

Vô thường kéo đến mẹ cha đâu còn.

Phật dạy nghiệp tạo bằng non

Bất hiếu đứng nhất chẳng còn gì hơn.

Làm người chẳng biết đền ơn

Còn thua súc vật, tệ hơn gia cầm.

Đẻ rồi nuôi mấy chục năm

Đủ lông bay mất, cha nằm mặc cha,

Mẹ đau lỡ tiếng rên la

Than trời trách đất: "do bà khổ tui..."

Mẹ cha mà còn hất hủi

Thánh Thần Phật Tượng, đốt củi làm than

Dững dưng quanh năm suốt tháng,

Khi cha mẹ mất giả vờ khóc than

Khóc cho thiên hạ bá quan

Than cho cả xóm cả làng biết danh

Bàn thờ cúng đầy cơm canh

Vàng mã, cúng tế, đua tranh gia tài.

Lời Phật thì cho là hài

Chưa nghe đã cãi, đã bày cái Tôi

Nhân nào quả nấy người ơi

Lỡ mai bị đọa, kêu trời ích chi.

Ngày nay Phật tử, Tăng, Ni

Biết rõ nghiệp báo nên vì chúng sinh

Vào mỗi tháng bảy lịch mình (Âm lịch)

Chùa chiềng khai hội, tổ đình nghiêm trang.

Thanh Lương cũng đợi thu sang,

Hai lăm tháng bảy lập đàn Trai tăng (25/7 kỷ Hợi)

Nguyện cầu Tam Bảo từ ân,

Chứng minh tứ sự ân cần thiết tha.

Hồi hướng công Đức bao la

Song thân quá vãng - mẹ cha đương thời,

Mất thời sanh cõi an vui

Còn thì thơ thới , trọn đời với con.

Nam Mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát!

GẶP NGƯỜI

Nếu gặp người nóng tánh

Hãy nhẹ nhàng nhìn thôi

Không cần phải lẩn tránh

Chưa hỏi đừng hé môi.

Nếu gặp người giả dối

Hãy nhẹ nhàng chia tay

Lặng lẽ không cần nói

Ngọt ngào đừng mê say.

Nếu gặp người hay giận

Hãy nhẹ nhàng mỉm cười

Giao tiếp luôn cẩn thận

Để người được vui tươi.

Nếu gặp điều trái ý

Hãy nhẹ nhàng tìm ra

Nguyên nhân của sự lý

Đừng vội trách người ta.

Nếu gặp điều cay đắng

Hãy nhẹ nhàng đừng sân

Dù tình đời bạc trắng

Tất cả có nguyên nhân.

Nếu gặp điều đau khổ

Hãy nhẹ nhàng vươn lên

Đừng chùn bước tại chỗ

Lấy khổ đau làm nền.

Nếu gặp điều bất hạnh

Hãy nhẹ nhàng đi qua

Không cần phải trốn tránh

Chuyện nhỏ cõi ta bà.

NHỚ ƠN ĐỀN ƠN

Mang thai 9 tháng mười ngày

3 năm bú mớm, vạn ngày trông nom

Chăm từng manh áo chén cơm

Công cha Nghĩa mẹ sớm hôm tảo tần

Khi nao con lớn ngộ rằng,

Sinh con chăm cháu hiểu lòng mẹ cha.

Đừng phí ngày tháng trôi qua

Đừng để phải nói: giá mà trước kia…..!

Vu Lan thắng hội lại dìa,

Tưởng ân phụ mẫu con về lại đây

Trước tiên lạy Phật, thỉnh thầy,

Sau là sám hối nghiệp dày đã gieo.

Bao nhiêu phước đức vươn theo

Con xin hồi hướng kẻ nghèo người đau,

Nguyện cho đạo Phật nhiệm mầu

Cha mẹ bảy kiếp được vào cõi an

Toàn gia bửu quyến giàu sang

Tăng long phước thọ, nước càng phồn vinh

Khẩn cầu Tam Bảo chứng minh

Mọi lời phát nguyện hiển linh vẹn thành.

TÂM và TÔI

Một người khởi #tâm_động_niệm,

Là tự mình đã #tẩn_liệm đường tu,

Chữ "#ngã" chữ "#tôi" đồng ngu

#hãm như kẻ tu mù mà thôi.

Trung tâm thế giới là #TÔI

Luôn soi kẻ khác, riêng tôi thì đừng

Nếu #được_khen tốt vui mừng

Đứa nào #chê_xấu thời đừng ngó nhau.

#Tham #sân #si đã đậm màu

Thì khai #trí #huệ đời nào đặng đâu.

Đã tham - còn thích nguyện cầu

Nghiệp tăng, thêm tội, thêm lâu đọa đày.

Tức #giận nào phải điều hay

Việc to việc nhỏ càng ngày rối ren

Nổi sân #thần_thái tối đen

Đạo sâu thâm thẩm, mà đèn #hết_pin

Xấu #chê, đẹp #ngóng cổ nhìn

Gia đình, thân quyến còn #tình còn đeo

Đời này và đời tiếp theo

Luân hồi #lẩn_quẫn, #kèo_nèo ích chi.

#Xuống_tóc trở thành Tăng- Ni

Áo quần thô ráp, tấm #Y_phước_điền,

#Thiểu_dục là hạnh thần tiên

#Tri_túc nhẹ gót #Tây_Thiên Phật Đà.

Tu đừng rong chơi la cà

Tu đừng tham đắm lụa là, xa hoa

Trót sinh cõi nước Ta Bà

Phát tâm #cảnh_tỉnh, A_Di_Đà niệm mau.